Corona protocol 

No single place can be completely safe, we (The Hang-Out 070 & Beuys Bois) try our best to create and maintain a place that can be safer to our community. What you’ll find below are not laws but guidelines that we would like our community to acknowledge, follow and learn from. We refer to the shared space with Beuys Bois as The House.

 • QR-check voor iedereen bij de deur zolang 3g van toepassing is

 • Als mogelijk doe een zelftest voor je ons bezoekt

 • We zullen zelftesten aanbieden in The House als je geen middelen hebt om je eigen zelftest te bemachtigen 

 • Was je handen of desinfecteers ze als je binnenkomt

 • We zullen The House zo goed mogelijk ventileren

 • We doen onze best om iedereen te accommoderen waar mogelijk

  • Heb je speciale behoefte zoals bijvoorbeeld toegewezen zitplaats met verzekerde afstand dan kunnen we helpen met dat

 • We nemen maatregelen om bezoekers te informeren als ze zijn blootgesteld aan Covid

  • Neem contact met ons op als je positief bent getest op covid

  • We informeren bezoekers, maar jij zal anoniem blijven, dus schaam je niet om ons te contacteren

 • QR check at the entrance for everybody as long 3G applied

 • If possible do a self test before visiting 

 • We will also provide self test at The House if you don't have the means for a self test

   

 • Wash or disinfect your hand upon entering

 • We will ventilate The House 

 • We try to accommodate special needs as best as we can

  • Do you have special needs like assigned seats with ensured distance and help the we can help with that

 •  We take measures to inform visitors if they are exposed Covid

  • Please contact us if your tested positive with Covid

  • We will inform visitors, but you will stay anonymous, so don't be ashamed to contact us!